Telefony

Telefony do Spółdzielni:

Prezes
Z-ca Prezesa d/s Eksploatacyjno-Technicznych
Z-ca Prezesa d/s Ekonomiczno-Finansowych
Sekretariat
Fax

Dział Obsługi Osiedla
Sekcja Inspektorów Nieruchomości
Dział Organizacyjny
Sekcja Samorządowa
Sekcja Członkowsko-Mieszkaniowa
Dział Remontów i Kontroli
Radcy Prawni
Inwestycje i Gospodarka Gruntami
Sekcja Finansowo-Księgowa
Rachuba Płac
Kadry
Sekcja Lokali Użytkowych
Sekcja Rozliczeń i Analiz Czynszów
Dom Sztuki
Klub Seniora
Modelarnia lotnicza