• SMB „JARY”

Ogłoszenie


Szanowni Mieszkańcy ! Informujemy, że w dniach 18.03.2019r. – 29.03.2019r. z powodu przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Surowieckiego 12 Agencja PKO BP będzie nieczynna. Od 01.04.2019 r. Agencja PKO BP zmienia się w Agencję Bankową pod szyldem Banku MBank.

Ogłoszenie

W związku z planowanym do wydania ( na przełomie marca/kwietnia ) nowym numerem biuletynu SMB „ Jary” zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą:

Załącznik

Konkurs ofert na najem lokali użytkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary”
Warszawa-Ursynów ul. Surowieckiego 12

zaprasza do konkursu ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych:
– w wolnostojącym pawilonie (I piętro) przy ul. Dembowskiego 8
o powierzchni 201,20 m2 (w tym 22,47 m2 powierzchnia tarasu),
– na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Cybisa 6
o powierzchni 151,14 m²,
– w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ul. Dembowskiego 13
o powierzchni 192,60 m².

Oferty z podaniem proponowanej stawki najmu, sposobu zagospodarowania i rodzaju prowadzonej działalności należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Surowieckiego 12, pok. 206, w terminie do dnia 22.03.2019 r. z dopiskiem „Konkurs ofert”.

Oferta winna zawierać m.in.:
– nazwę i siedzibę oferenta, formę prawną podmiotu gospodarczego, który ma prowadzić działalność gospodarczą w lokalu, dokumenty rejestrowe potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP),
– oferowaną stawkę czynszu najmu za 1 m2.

Poza proponowaną przez Oferenta stawką czynszu najmu, najemca pokrywa opłaty eksploatacyjne.
Zawarcie umowy najmu warunkujemy wpłatą kaucji.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekcji lokali użytkowych, pok. 104, tel. 22 643-06-50.

Lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” Warszawa-Ursynów ul. Surowieckiego 12 oferuje do wynajęcia n/w lokale użytkowe

Pawilon wolnostojący:

ul. Dembowskiego 8 178,73 m2 I piętro w pawilonie, plus 22,47 m² taras
ul. Wiolinowa 14 83,46 m2 I piętro w pawilonie
ul. Wiolinowa 15 36,56 m2 parter w pawilonie
*) pawilon przy ul. Wiolinowej 15 jest usytuowany na terenie inwestycyjnym. W związku z powyższym umowy na najem lokali użytkowych w pawilonie przy ul. Wiolinowej 15 zawierane są na czas określony do dnia 31.12.2019 r.

Przyziemie:

ul. Cybisa 6 118,62 m2 budynek mieszkalny
ul. Dembowskiego 6 133,00 m2 budynek mieszkalny
ul. Dembowskiego 13 192,60 m2 budynek mieszkalny
ul. Pięciolinii 10 104,24 m2 budynek mieszkalny
ul. Sosnowskiego 1 66,87 m2 budynek mieszkalny

Piwnice:

ul. Cybisa 2 kl. IV 48,54 m2 budynek mieszkalny
ul. Dembowskiego 15 kl. IV 31,90 m2 budynek mieszkalny
ul. Puszczyka 4 43,22 m2 budynek mieszkalny
ul. Dunikowskiego 3 40,00 m2 budynek mieszkalny
ul. Janowskiego 52 50,00 m2 budynek mieszkalny
ul. Puszczyka 15 kl.II 36,00 m2 budynek mieszkalny

SMB „Jary” dysponuje wolnymi miejscami postojowymi na parkingach niestrzeżonych przy ul. Cybisa, Herbsta/Dunikowskiego, Surowieckiego 12, Wiolinowa 15, przy garażach Surowieckiego – Południe, Pięciolinii-Romera, Herbsta-Wschód, Herbsta-Zachód oraz przy budynkach Dembowskiego 17, Dembowskiego 19, Puszczyka 8, Puszczyka 12, K.Kardasia „Orkana” 1.

Ponadto SMB „Jary” dysponuje również wolnymi powierzchniami reklamowymi na ścianach garaży przy ulicy Surowieckiego-Północ, Surowieckiego-Południe, Herbsta-Wschód, Herbsta-Zachódoraz oraz Pięciolinii-Romera .

Bliższych informacji udziela Sekcja lokali użytkowych pok. 104, tel. 22 643 06 50 . www.smbjary.waw.pl

Informacja Zarządu ws. inwestycji Wiolinowy Pasaż

Szanowni Państwo,
w związku z pytaniami członków Spółdzielni dotyczącymi postępowań sądowych prowadzonych ws. inwestycji „Wiolinowy Pasaż”, Zarząd SMB „JARY” informuje, że w toku są obecnie dwa postępowania związane z tą inwestycją:
– pozew Projektanta o zapłatę potrąconych wynagrodzeń za projekt „Wiolinowego Pasażu” na kwotę 158.548,84 zł z odsetkami ustawowymi (dot. f-ry: nr 45/04/16 z dnia 29.04.2016, nr 05/05/16 z dnia 9.05.2016, nr 23/05/16 z dnia 25.05.2016 oraz nr 24/05/16 z dnia 25.05.2016);
– pozew członków Spółdzielni o uchylenie uchwały nr 01 Walnego Zgromadzenia z dnia 03.06.2017 r. w sprawie odstąpienia od realizacji inwestycji „Wiolinowy Pasaż”.
Biorąc pod uwagę powyższe, do czasu zakończenia tych postępowań prawomocnymi orzeczeniami, nie będą udzielane szczegółowe informacje o treści pism procesowych, dowodach w sprawie etc.