Przetargi 2018

Regulamin przetargów

 1. Regulamin udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót, świadczenie usług i zakup towarów na rzecz SMB „Jary”.

Ogłoszenie przetargu w trybie konkursu ofert na ubezpieczenie majątku SMB „Jary”

 1. Ogłoszenie przetargu w trybie konkursu ofert na ubezpieczenie majątku SMB „Jary”

Ogłoszenie przetargowe na wykonanie robót i usług budowlanych

 1. Ogłoszenie o przetargach.
 2. Remont klatek schodowych.
 3. Wyposażenie placu zabaw w rejonie ul. K. Kardasia „Orkana” 1.
 4. Modernizacja instalacji p.poż. garażu Herbsta Zachód.
 5. Remont schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego w budynku przy ul. Herbsta 1.

Ogłoszenie przetargowe na zakup energii elektrycznej dla SMB Jary

 1. Postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej dla SMB Jary
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Ogłoszenie przetargowe na wykonanie robót i usług budowlanych

 1. Ogłoszenie o przetargach
 2. Remont izolacji przewciwwodnej patio budynków przy Al. KEN 103 i 105
 3. Remont klatek schodowych
 4. Remont instalacji elektrycznych – WLZ w budynku przy ul. Puszczyka 1
 5. Remont (wymiana) dźwigu osobowego w budynku przy ul. Wiolinowej 5.
 6. Wykonanie dokumentacji technicznej (elewacji, c.o., WLZ)
 7. Remont dachu nad lokalem użytkowym w budynku przy ul. Herbsta 4
 8. Wyposażenie placu zabaw w rejonie ul. K. Kardasia ORKANA 1
 9. Modernizacja instalacji p.poż garażu Herbsta Zachód

Przetarg na wykonanie scalenia i podziału nieruchomości w enklawie CDJS

 1. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie scalenia i podziału nieruchomości w enklawie CDJS
 2. SIWZ
 3. Złożone oferty
 4. Rozstrzygnięcie przetargu

Harmonogram przetargów oraz podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych

 1. Harmonogram zakończonych postępowań o zmówienia na świadczenie usług i wykonanie robót remontowo-budowlanych na rzecz SMB „Jary” – aktualizacja 21.11.2018 r.
 2. Podstawowe zasady realizacji robót remontowych nieruchomości wspólnych SMB „Jary”

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Remont balkonów.
 2. Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych w ramach legalizacji na nowe zabezpieczone przed magnesem, z odczytem radiowym – 15 budynków (2 603 szt.).
 3. Remont dźwigów osobowych.
 4. Remont ciągów pieszo – jezdnych
 5. Remont oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych.
 6. Wykonanie odwodnienia terenu pod projektowany plac zabaw w rejonie ul. Służby Polsce 1/ obecnie ul. K. Kardasia „ORKANA” 1.
 7. Wykonanie oznakowania organizacji ruch dla enklawy Puszczyka, Pięciolinii i Wiolinowa.
 8. Świadczenie usług porządkowych w budynkach mieszkalnych i pawilonach usługowych będących w zasobach SMB „JARY”.

Archiwum 2018

1. Remont chodnika i odwodnienia garażu Surowieckiego Południe
  • Uwaga: w SIWZ w punkcie III. Opis przedmiotu zamówienia naniesiono korektę wg informacji umieszczonej przed SIWZ.
 
2. Remont łazienek (I piętro) w pawilonie przy ul. Surowieckiego 12
  • Uwaga: w SIWZ w załączniku nr 7 naniesiono zmianę (rysunki) wg informacji umieszczonej przed SIWZ.
 
3. Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w zasobach SMB Jary
4. Wykonanie odwodnienia terenu pod projektowany plac zabaw w rejonie ul. Służby Polsce 1
5. Wykonanie prac konserwacyjnych elektrycznych w budynkach oraz na terenie zasobów SMB JARY
  • Uwaga: Nastąpiła zmiana w terminie składania ofert i otwarcia ofert
 
5a. Procedura zgłaszania oraz usuwania awarii\usterek w zasobach SMB Jary
6. Wykonanie prac konserwacyjnych ogólnobudowlanych w budynkach oraz na terenie zasobów SMB JARY