Strona główna

Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „Jary” mająca swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12 powstała w grudniu 1991 roku, kiedy to została zarejestrowana jako samodzielny podmiot gospodarczy. Jej utworzenie było konsekwencją podziału SBM „Ursynów”.
Spółdzielnia zlokalizowana jest w południowej części Warszawy – na tzw. północnym Ursynowie. Obejmuje obszar zabudowy o powierzchni ponad 53 ha, ograniczony ulicami Surowieckiego, Pileckiego, Ciszewskiego i Aleją Komisji Edukacji Narodowej.

***********************

 

Warszawa 12.09.2014

KOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ

Z przyjemnością informujemy, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza SMB „Jary” jednogłośnie podjęła uchwałę o wyborze Pana Mariusza Skrockiego na stanowisko członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno- technicznych. Pan Mariusz Skrocki posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w pionie technicznym w jednej z największych warszawskich spółdzielni mieszkaniowych oraz w dużych firmach prywatnych o profilu budowlanym. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej oraz studium podyplomowego rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa obrotu nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.

***********************

30 lat z Domem Sztuki B1 1

***********************

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Jary” w Warszawie

 1. Surowieckiego 12
  02-785 Warszawa

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 • informacje o podmiocie uprawnionym, jego statusie prawnym i kierownictwie,
 • kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do badania sprawozdania
  finansowego,
 • listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono
  badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich dwóch lat,
 • termin i warunki wykonania badania oraz proponowaną cenę netto.

Oferty w formie elektronicznej z tytułem „oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok” prosimy przesyłać w terminie do dnia 26 września 2014 r. na adres e-mail: ksiegowoscsmb@smbjary.waw.pl.

Dodatkowych informacji udziela z-ca głównego księgowego, pani Ewa Talma-Kulikowska: tel.: (22) 641-69-03 lub ksiegowoscsmb@smbjary.waw.pl.

***********************

SMB „Jary” zatrudni pracownika na stanowisko: Inspektora nieruchomości

Kandydat powinien posiadać wykształcenie, co najmniej średnie techniczne o profilu budowlanym.

Oferty zawierające CV i List motywacyjny prosimy składać w pokoju 121, w terminie do dnia 15.09.2014 r.

***********************

Więcej o SMB „Jary” …..kliknij>>

Godziny przyjęć interesantów
Spółdzielnia   Administratorzy   Kasa PKO
Poniedziałek
900 – 1800
Poniedziałek
1400 – 1800
Poniedziałek
1000 – 1700
Wtorek
800 – 1600
Wtorek
1400 – 1600
Wtorek
1000 – 1700
Środa
800 – 1600
Środa
1400 – 1600
Środa
1000 – 1700
Czwartek
1000 – 1800
Czwartek
1400 – 1800
Czwartek
1000 – 1700
Piątek
800 – 1500
Piątek
1400 – 1500
Piątek
1000 – 1700
Konto bankowe
PKO BP S.A. XVI O/W-wa 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427
Opłaty z tytułu użytkowania lokali należy wnosić na konto podane w książeczce opłat.
Jest to indywidualny numer przyporządkowany do danego lokalu

Comments are closed.