Rezygnacja Prezesa

Szanowni Państwo,

Niniejszym zawiadamiamy, że Pan Prezes Ryszard Rak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w SMB „Jary” z dniem 31.05.2016 r.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Wojciech Miąsko

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Anna Nowakowska