Spotkania z p.o. Prezesa Zarządu

p.o. Prezesa Zarządu SMB „JARY” Stanisław Fronc wraz z Radą Nadzorczą serdecznie zapraszają mieszkańców na spotkania.

spotkania240516