Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „Jary” ogłasza nabór na stanowiska:

Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „Jary” ogłasza nabór na stanowiska: Specjalista ds. inwestycji, modernizacji zasobów i gospodarki gruntami, Inspektor nieruchomości, Inspektor nadzoru budowlanego,

Pobierz dokument