Informacja

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” oświadcza, że rozwiązanie umowy o pracę z Panem Jerzym Zyzakiem nastąpiło z dniem 22 czerwca 2016 r. na mocy porozumienia stron.