Wybór Zastępcy Prezesa ds.ekonomiczno-finansowych

Dnia 27.10.2016 roku Rada Nadzorcza SMB “Jary” wybrała Panią Bogumiłę Sikorską na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych