Użytkowanie wieczyste Cybisa 9, Janowskiego 52, 54

W czwartek 22 grudnia 2016 roku został podpisany akt notarialny na podstawie którego Spółdzielnia staje się użytkownikiem wieczystym działek gruntów pod trzema budynkami.
Dziękujemy Urzędowi Dzielnicy za sprawne przeprowadzenie całej procedury, która doprowadziła do podpisania aktu.
Niezwłocznie po ujawnieniu Spółdzielni jako użytkownika wieczystego w księgach wieczystych przystąpimy do scalania i ponownego podziału tych działek – tak, aby każdy z budynków stał na jednej, samodzielnej działce. Równolegle trwają prace przygotowawcze do podjęcia przez Zarząd uchwał w sprawie określenia odrębnych własności w budynkach.

Dla budynku Cybisa 6 zostały zgłoszone roszczenia dawnych właścicieli, które rozpatruje Biuro Mienia Urzędu Miasta
Dla pozostałych budynków enklawy CDJS została zatwierdzona mapa podziałowa, tak więc jeśli nie zostaną zgłoszone roszczenia – użytkowanie wieczyste Spółdzielnia powinna uzyskać w 2017 roku.