Wybór Zastępcy Prezesa Zarządy d/s eksploatacyjno – technicznych

Dnia 15.12.2016 r. Rada Nadzorcza SMB „Jary” wybrała Pana Marka Mieszanowskiego na funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno – technicznych SMB „Jary”