Użytkowanie wieczyste enklawa CDJS

Informacja ze spotkania w dniu 26.01.2017 w sprawie przekazania Spółdzielni gruntów enklawy Cybisa, Dunikowskiego, Janowskiego i Sosnowskiego w wieczyste użytkowanie w 2017 roku


• na wstępie omówiono roszczenia w tej enklawie: Cybisa 6, Janowskiego 48 i 50 – w związku z tym nieruchomości te nie będą przedmiotem przekazania w wieczyste użytkowanie w tym roku
• odnośnie nieruchomości w tej enklawie, objętych zatwierdzonym planem podziału opracowanym przez Spółdzielni, Urząd obecnie wprowadza i porządkuje zapisy w Księgach Wieczystych, prace potrwają do końca marca
• Urząd sporządzi wyceny nieruchomości w tym sprawdzenie czy są roszczenia oraz szkice służebności dla poszczególnych nieruchomości do połowy maja
• Urząd przedstawi Spółdzielni wyceny do akceptacji czerwiec
• Spółdzielnia zapozna się z wycenami i przyjmie przedstawione warunki załączając niezbędne uchwały Rady Nadzorczej lipiec
• sporządzone zostaną protokoły z rokowań Urzędu ze Spółdzielnią, oraz zarządzenia Prezydenta miasta w sprawie przekazania Spółdzielni nieruchomości w wieczyste użytkowanie sierpień
• zawieranie aktów notarialnych pomiędzy miastem i Spółdzielnią wrzesień

ponadto obecni na spotkaniu członkowie Spółdzielni wnieśli następujące sprawy :
• mieszkańcy wnioskują aby projekt Orlika w tej enklawie oraz ciąg pieszy w kierunku pn-zach tak skoordynować żeby pozostawić obecny ciąg pieszy
• mieszkańcy sugerują aby rozważyć zaplanowanie dojścia z parkingu przy Herbsta w kier pn-zach


sporządził : A. Koperski