Kontrole okresowe roczne budynków

Zarząd SMB „Jary” informuje, że od dnia 06 do 31 marca 2017 roku obiekty budowlane stanowiące zasoby Spółdzielni zostaną poddane okresowemu sprawdzeniu stanu technicznego wg załączonego harmonogramu (art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane – co najmniej raz w roku). W związku z powyższym zapraszamy Państwa do współpracy z Komisją i udział w przeglądzie zamieszkałego przez Państwo budynku w charakterze obserwatorów.
Informacja Zarządu o przeglądach rocznych
Harmonogram przeglądów marzec 2017
Wzór Protokołu