Informacja o wycinkach zieleni

Informujemy o o planowanych wycinkach przy ulicy Wiolinowej i Puszczyka