Spotkania z przedstawicielami Komitetów Domowych Spółdzielni

Zarząd SMB „Jary” informuje, że na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2017 r. została podjęta decyzja o wprowadzeniu cyklicznych, comiesięcznych spotkań z przedstawicielami Komitetów Domowych Spółdzielni. Planujemy, aby spotkania odbywały się w każdy drugi czwartek miesiąca, w siedzibie SMB „Jary” przy ulicy Surowieckiego 12 w sali konferencyjnej (p. 209) o godz. 17:00. Najbliższe spotkanie, na które serdecznie zapraszamy, przewidujemy 10 sierpnia 2017 r. Powyższy termin potwierdzimy ze stosownym wyprzedzeniem.
  • Notatka służbowa sporządzona ze spotkania w dniu 06.07.2017 r. z przedstawicielami Komitetów Domowych Spółdzielni.