Przekształcenie prawa Użytkowania Wieczystego we własność

Uchwała Rady m.st. Warszawy z 8.06.2017 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych obowiązuje od 17 lipca 2017 r. (nie podlega zaskarżeniu). Zgodnie z nią, 95% bonifikatą mogą być objęte tereny mieszkaniowe i garaże, będące w użytkowaniu wieczystym przed dniem 13.10.2005 r.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zakłada, że wnioski mogą być składane do końca 2018r. Rada Nadzorcza Spółdzielni „Jary” w dniu 20.07.2017 podjęła w tej sprawie uchwałę (dokument dostępny na stronie internetowej Spółdzielni).
W chwili obecnej trwają analizy prawne przepisów w tym zakresie, spotkania konsultacyjne z innymi spółdzielniami a także z władzami stolicy w celu ustalenia zasad, procedur postępowania oraz wyjaśnienia wątpliwości w sprawach związanych z przekształceniem. W miarę zdobywania tej wiedzy, będziemy o tym Państwa informować. Pragniemy zapewnić, że Zarząd Spółdzielni dołoży wszelkich starań aby w najbliższym czasie złożyć pierwszą partię wniosków w tej sprawie.

ZARZĄD SMB „JARY” Ze względu na ekonomikę Zarząd składa wnioski o przekształcenie praw dla garaży wielopoziomowych (zapłata za przekształcenie wynosi poniżej dwukrotności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste liczonej jako 3% wyceny działki), .

Treść Uchwały Rady Warszawy
Procedura
Ustawa