Zmiana Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych

W piątek 25.08.2017 r. w Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst ustawy w sprawie zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. LINK do Dziennika Ustaw
Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia, tj. zacznie obowiązywać od dnia 9.09.2017 r.
Zarząd SMB „Jary” dostosuje działanie Spółdzielni do znowelizowanych przepisów.