Użytkowanie Wieczyste Sosnowskiego, Dunikowskiego

Treść informacji Prezydent Miasta przekazanej przez Burmistrza Roberta Kempę:
Uprzejmie informuję o zarządzeniu nr 1532/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Sosnowskiego 1, 3 i ul. Dunikowskiego 4, 6 uregulowanej w KW WA5M/00481828/7 oraz przy ul. Sosnowskiego 2, 4, 6 i ul. Dunikowskiego 2 uregulowanej w KW WA5M/00481820/1 wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków i urządzeń znajdujących się na gruncie i nieruchomości gruntowej zabudowanej parkingiem przy ul. Romera uregulowanej w KW WA5M/00481829/4 oraz obciążenia nieruchomości uregulowanej w KW WA5M/00481825/6 służebnością przejścia i przejazdu.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:
Treść Zarządzenia
Od Zarządu:
Wg informacji p. Naczelnik Wydziału Mienia, kolejne zarządzenia czekają na podpis Prezydenta Miasta