Zmiana Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych weszła w życie.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 9 września, członkami Spółdzielni są z mocy prawa osoby posiadające prawo spółdzielcze do lokalu (lokatorskie, własnościowe), a mogą być właściciele wyodrębnionych lokali.
Artykuł 4 nowelizacji stanowi, że osoby nie posiadające prawa do lokalu ani własności utraciły członkostwo z dniem wejścia nowelizacji w życie. Według założeń projektu ustawy miało to dotyczyć członków oczekujących. Treść ustawy rozciąga ten zapis na osoby, które do 8 września były członkami jako małżonkowie członków, ale nie posiadały prawa do lokalu ani własności.
W celu dostosowania SMB „JARY” do obowiązujących przepisów, Dział Członkowski prowadzi sprawdzenie rejestru członków.