Spotkanie z Komitetami Domowymi w dniu 09.11.2017 r.

Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni zaprasza członków Komitetów Domowych na cykliczne spotkanie, w czwartek, 9 listopada o godz. 17.00 w siedzibie spółdzielni. Tematyka spotkania:
1) Wyposażenie techniczne budynków – przepisy
2) Wynajem lokali użytkowych – informacja
3) Plany Remontów – dyskusja ogólna (prosimy nie podnosić tematów dotyczących pojedynczych budynków).
Przewidywany czas trwania spotkania – 75 minut
W imieniu Zarządu /-/ Piotr Janowski