Informacja dot. kart wjazdowych na teren enklawy Dembowskiego – Służby Polsce

Szanowni Mieszkańcy,
Uprzejmie informujemy, że w związku z upływem terminu ważności dotychczasowych kart wjazdowych z dniem 01.01.2018 r. będą obowiązywać nowe karty upoważniające do wjazdu na teren enklawy Dembowskiego – Służby Polsce.
Prosimy o zgłaszanie się telefonicznie 22 641-69-66 lub e-mailowo na adres mbalinska (at) smbjary.waw.pl celem wyrobienia nowej karty.
Osoby dokonujące zgłoszenia e-mailem, proszone są o podanie nr. rejestracyjnego pojazdu i adresu zamieszkania. Przy odbiorze nowej należy zdać dotychczasową kartę. Grudzień będzie okresem przejściowym i obowiązywać będą zarówno nowe jak i stare karty.

Biorąc pod uwagę fakt, iż liczba miejsc postojowych w enklawie jest znacząco niższa od liczby mieszkańców i liczby pojazdów, Zarząd zmienił od 29 listopada regulamin wjazdu na teren enklawy. Liczba przepustek wydawanych dla mieszkańców lokalu jest uzależniona od liczby osób mieszkających – zgłoszonych do opłat.
Treść regulaminu po zmianach