Spotkanie z Komitetami Domowymi – STATUT Spółdzielni

Materiały ze spotkania w dniu 11 stycznia są w zakładce Komitety Domowe
Kolejne spotkanie jest planowane na 8 lutego
Prosimy o zgłaszanie ogólnospółdzielczych tematów.