Wiolinowy Pasaż – Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę

Zarząd SMB „JARY” Informuje, że Wojewoda Mazowiecki uchylił powtórnie decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę inwestycji Wiolinowy Pasaż. Wojewoda uznał mieszkańców sąsiednich nieruchomości za strony postępowania, jak również powtórnie potwierdził podnoszoną przez nich niedostateczną zgodność projektu budowlanego z planem miejscowym.
Decyzja jest ostateczna w postępowaniu administracyjnym.

W załączeniu Wyciąg z decyzji Wojewody.

Z wyciągu usunięto dane osobowe mieszkańców oraz część treści odnoszącą sie do historii postępowania.