Łączymy Parki – Projekt z Budżetu Partycypacyjnego

W dniu 04.04.2018r. w rejonie ulicy Wiolinowej rozpoczynają się prace związane z projektem „Łączymy Parki na Ursynowie Północnym”
Prace będą realizowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów w ramach budżetu partycypacyjnego, czyli bezkosztowo dla mieszkańców Spółdzielni.
W ramach wykonywanych prac powstanie ścieżka parkowa z kostki betonowej, pojawią się również nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz elementy małej architektury.
Pierwszy etap prac nie przewiduje budowy boiska trawiastego.

Wykonawcą robót z ramienia Urzędu Dzielnicy Ursynów jest firma A&M Partners Adam Bujakiewicz.
Przewidywany termin zakończenia robót 28.05.2018r.