Zaproszenie na spotkanie z Komitetami Domowymi

Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni zaprasza członków Komitetów Domowych na cykliczne spotkanie, w czwartek, 12 kwietnia o godz. 17.00.
w Siedzibie SMB „JARY” Surowieckiego 12.
Tematyka spotkania:
Co po Wiolinowym Pasażu – Przypomnienie zapisów planu miejscowego, wymiana opinii.
Przewidywany czas trwania spotkania – 90 minut
W imieniu Zarządu /-/ Piotr Janowski