Walne Zgromadzenie – sobota 9 czerwca

Zarząd podjął przygotowania do Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w sobotę, 9 czerwca 2018 r.
Ten termin nie ulegnie zmianie. Stosowne uchwały zostaną podjęte po świętach majowych.