Zaproszenie na spotkanie z Komitetami Domowymi 10 maja

Szanowni Państwo,
Zarząd Spółdzielni zaprasza członków Komitetów Domowych na cykliczne spotkanie, w czwartek, 10 maja o godz. 17.00.
w Siedzibie SMB „JARY” Surowieckiego 12.
Tematyka spotkania:
Proponowane zmiany w Statucie.
Wnioski mieszkańców, dyskusja.
(Prosimy o zgłaszanie tematów do poniedziałku, 7 maja)
Przewidywany czas trwania spotkania – 90 minut
W imieniu Zarządu /-/ Piotr Janowski