FORUM – prace konserwacyjne

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych konieczne jest przeprowadzenie znaczących modyfikacji w oprogramowaniu Forum SMB “JARY”. Z tego powodu forum jest czasowo niedostępne.
Administrator