WALNE ZGROMADZENIE SMB “JARY” 9 czerwca 2018 r.

AKTUALIZACJA 25 MAJA 2018 r.
Zarząd SMB “JARY” zwołał Walne Zgromadzenie na sobotę, 9 czerwca 2018 roku.
Proponowany porządek obrad wraz ze zmianami zgłoszonymi przez członków
Dalsze informacje w zakładce ORGANA SMB – Walne zgromadzenie – Materiały
Druki – w zakładce DO POBRANIA