Posiedzenie Rady Nadzorczej w poniedziałek, 23 lipca 2018 roku

Porządek Obrad wraz zaproszeniem