Uwaga mieszkańcy budynku przy ul. Wiolinowej 2.

Warszawa, dnia 08.08.2018 r.

Uwaga mieszkańcy budynku przy ul. Wiolinowej 2.

    Zarząd SMB „Jary” uprzejmie informuje, że w dniu 3 września br. o godz. 12.00, odbędą się prace geodezyjne mające na celu wznowienie/wyznaczenie znaków granicznych z sąsiednią nieruchomością przy ul. Wiolinowej 2A.

Na powyższe czynności ze strony Spółdzielni stawią się Administrator oraz inspektor Działu Inwestycji i Gospodarki Gruntami.

    W załączeniu skan zawiadomienia Geodety prowadzącego powyższe prace, które również zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie SMB „Jary”.

Zawiadomienie od Geodety