Posiedzenie Rady Nadzorczej w czwartek, 16 sierpnia

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad.