Posiedzenie Rady Nadzorczej – czwartek 27 września

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad