Posiedzenie Rady Nadzorczej – czwartek 18 października

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad