Rejestracja zmian w statucie

W dniu 5 listopada 2018 r. sąd zarejestrował zmiany w statucie dokonane podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 9 czerwca br.
Zaktualizowana treść Statutu SMB “JARY” jest do pobrania w zakładce – PRAWO-Statut
Wersję papierową można otrzymać w sekcji Samorządowej – p. 204 w siedzibie Spółdzielni.