Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej – wtorek 27 listopada 2018 r.

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad