Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej – czwartek 20 grudnia 2018 r.

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad