Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej – czwartek 24 stycznia 2019 r.

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad.