INFORMACJA O ODWOŁANIU PREZESA SMB „JARY”

Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2019 Rady Nadzorczej z dnia 24 stycznia 2019 r. Pan Piotr Janowski został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” w Warszawie. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.