Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej – poniedziałek 11 lutego 2019 r.

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad.