Spotkanie Komitetów Domowych – czwartek, 14 luty 2019 r. godz. 17:00

Szanowni Państwo

Uprzejmie zapraszam na spotkanie Komitetów Domowych, które odbędzie się w dniu 14 luty 2019 r. o godz. 17:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” przy ul. Surowieckiego 12 w Sali Konferencyjnej.
Tematem spotkania będzie przedstawienie Państwu zasad funkcjonowania, organizacji i kompetencji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w świetle obowiązujących przepisów prawa – Ustawy prawo spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu SMB „Jary” oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Marek Mieszanowski
Z-ca Prezes Zarządu SMB „JARY”
ds. eksploatacyjno-technicznych