Informacja Zarządu ws. inwestycji Wiolinowy Pasaż

Szanowni Państwo,
w związku z pytaniami członków Spółdzielni dotyczącymi postępowań sądowych prowadzonych ws. inwestycji „Wiolinowy Pasaż”, Zarząd SMB „JARY” informuje, że w toku są obecnie dwa postępowania związane z tą inwestycją:
– pozew Projektanta o zapłatę potrąconych wynagrodzeń za projekt „Wiolinowego Pasażu” na kwotę 158.548,84 zł z odsetkami ustawowymi (dot. f-ry: nr 45/04/16 z dnia 29.04.2016, nr 05/05/16 z dnia 9.05.2016, nr 23/05/16 z dnia 25.05.2016 oraz nr 24/05/16 z dnia 25.05.2016);
– pozew członków Spółdzielni o uchylenie uchwały nr 01 Walnego Zgromadzenia z dnia 03.06.2017 r. w sprawie odstąpienia od realizacji inwestycji „Wiolinowy Pasaż”.
Biorąc pod uwagę powyższe, do czasu zakończenia tych postępowań prawomocnymi orzeczeniami, nie będą udzielane szczegółowe informacje o treści pism procesowych, dowodach w sprawie etc.