Ogłoszenie

Szanowni Państwo

Zapraszam na spotkanie Komitetów Domowych, które odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 18:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” przy ul. Surowieckiego 12 w Sali Konferencyjnej. Tematyka spotkania:

1. Przedstawienie zasad organizacji pracy i działalności Komisji Rewizyjnej,
2. Ustalenie tematyki następnych spotkań Komitetów Domowych.

Wojciech Miąsko

Przewodniczący Rady Nadzorczej

SMB „JARY”