Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej – czwartek 28 marca 2019 r.

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad