Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej – czwartek 25 kwietnia 2019 r.

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad