Informacja

W dniu 24 kwietnia 2019 r. Zarząd podjął Uchwałę nr 27/2019 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia SMB „Jary” na dzień 8 czerwca 2019 r.