CIĄG PIESZO-JEZDNY PUSZCZYKA 5-7-9-10-11

W odpowiedzi na Państwa pytania oraz wprowadzające w błąd informacje prasowe dotyczące remontu placu pomiędzy budynkami przy ul. Puszczyka 5, 7, 9, 10 i 11 uprzejmie informujemy, że prace wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym Planem Zadań Remontowych na rok 2019 z dnia 27.11.2018 r. Jednym z założeń, zgodnie z postulatami Mieszkańców, było zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej (terenów zieleni) przy jednoczesnym zachowaniu drożności komunikacyjnej ciągów pieszo-jezdnych i zgodności z wymogami PPOŻ. Jak widać na załączonym szkicu powierzchnia biologicznie czynna na tym terenie zwiększy się o ponad 25%, zaś charakter placu i jego funkcjonalność pozostaną zachowane.