Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej SMB „Jary” 03.06.2019 r. (poniedziałek) godzina 18:00

Zaproszenie wraz zporządkiem obrad.