• SMB „JARY”
  • Aktualności
  • W dniu 14.08.2019 r. Zarząd SMB „Jary” podjął Uchwałę nr 44/2019 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2019 roku

W dniu 14.08.2019 r. Zarząd SMB „Jary” podjął Uchwałę nr 44/2019 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2019 roku