Szanowni Państwo

Zarząd SMB „Jary” uprzejmie informuje, że od 01.09.2019 r. przedsiębiorstwo energetyczne Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie wprowadziło do stosowania nowąTaryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.19.6.2019.170.XVI.RWY z dnia 13 sierpnia 2019 r. (Dz.U. Województwa mazowieckiego z dnia 14.08.2019 r. poz.9841), co oznacza średnią podwyżkę kosztów ciepła o ok. 6%.

Nowa taryfa dla ciepła zostanie uwzględniona w zaliczkach na pokrycie kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody od dnia 01 stycznia 2020 r., o czym Zarząd poinformuje Państwa stosownymi zawiadomieniami.